Kampaanias osaleva ettevõtte andmed:

Ostetud kampaania tooted (kirjuta lahtrisse ostetud liitrid/kilogrammid):

Herbitsiidid

Ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 1,2
ostukoguse koefitsient on 1,2

Fungitsiidid

ostukoguse koefitsient on 1,2
ostukoguse koefitsient on 1,2

Kasvuregulaatorid

ostukoguse koefitsient on 0,1
ostukoguse koefitsient on 1,2

Muud tooted

ostukoguse koefitsient on 0,5
 

Palun märgi valitud kingitus(ed)

Nõustun saama infot BASF Agro poolt:


Olen tutvunud ja nõustun BASF-i kampaania reeglitega aadressil www.agro.basf.ee:   
Kõik õigused kaitstud ©. Kogu selle veebilehe sisu ja disain (tekstid, pildid, graafika, logod ja muud materjalid) on kaitstud BASF UAB autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega või kasutatakse neid vastava omaniku nõusolekul. Ükskõik, milliste elementide ilma BASF UAB kirjaliku loata kasutamine osaliselt või tervenisti, täielik või osaline reproduktsioon, levitamine ja modifitseerimine on keelatud.