Kampaanias osaleva ettevõtte andmed:

Nõutud
Nõutud
Nõutud
Nõutud
Nõutud
Nõutud
Nõutud
Nõutud
Nõutud

OSTETUD KAMPAANIA TOOTED Kirjuta lahtrisse ostetud koguse l/ kg/ pakkide arv/ ühikud, koefitsiendi arvutab programm

EDASIMÜÜJA INFOMärgi edasimüüja(d), kellelt ülalmainitud tooted on ostetud

VARASEMA OSTUMAHU JÄÄGIDKui olete varasemast ostumahtu üle kandnud, sisestage vastav info

Väli on kohustuslik
   

KAMPAANIA KINGITUSTE VALIMINE
PALUN MÄRGI VALITUD KINGITUSED 
Kasutada olev ostumaht: 0


Soovin kanda üle 2022 aasta kampaaniasse ostukoguse l/kg/üh*

*Üle saab kanda ostukoguse alates 2020 aastast.


Nõustun saama infot BASF Agricultural Solutions poolt:


Palun nõustu kampaania tingimustega
   
Sisestage oma telefoninumber koos rahvusvahelise suunakoodiga (Eestis +372).
Kõik õigused kaitstud ©. Kogu selle veebilehe sisu ja disain (tekstid, pildid, graafika, logod ja muud materjalid) on kaitstud BASF UAB autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega või kasutatakse neid vastava omaniku nõusolekul. Ükskõik, milliste elementide ilma BASF UAB kirjaliku loata kasutamine osaliselt või tervenisti, täielik või osaline reproduktsioon, levitamine ja modifitseerimine on keelatud.