Kampaanias osaleva ettevõtte andmed:

Ostetud kampaania tooted (kirjuta lahtrisse ostetud liitrid/kilogrammid):

Ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 1,2
ostukoguse koefitsient on 1,2

ostukoguse koefitsient on 1,2
ostukoguse koefitsient on 1,2
ostukoguse koefitsient on 1,2

ostukoguse koefitsient on 0,1

ostukoguse koefitsient on 0,5
ostukoguse koefitsient on 0,5

ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0
ostukoguse koefitsient on 3,0

Palun märgi valitud kingitus(ed)

Nõustun saama infot BASF Agricultural Solutions poolt:


Olen tutvunud ja nõustun BASF-i kampaania reeglitega (leitavad aadressil www.agro.basf.ee):   
Sisestage oma telefoninumber koos rahvusvahelise suunakoodiga (Eestis +372).
Kõik õigused kaitstud ©. Kogu selle veebilehe sisu ja disain (tekstid, pildid, graafika, logod ja muud materjalid) on kaitstud BASF UAB autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega või kasutatakse neid vastava omaniku nõusolekul. Ükskõik, milliste elementide ilma BASF UAB kirjaliku loata kasutamine osaliselt või tervenisti, täielik või osaline reproduktsioon, levitamine ja modifitseerimine on keelatud.